Chính sách bản quyền sử dụng phần mềm
Giới thiệu về bản quyền
  1. Bản quyền sử dụng là một mã số có dạng XXXX-XXXX-XXXX-XXXX bao gồm 16 mã số khác nhau và duy nhất.
  2. Mỗi bản quyền chỉ có hiệu lực trên 01 trang web với địa chỉ tên miền nhất định.
  3. Mỗi mã số được phát sinh tự động khi bạn có một yêu cầu kích hoạt phần mềm bằng tính năng "Đăng ký bản quyền" mà OWF cung cấp.
Phân phối bản quyền

OWF cung cấp chính sách phân phối quyền sử dụng phần mềm linh hoạt. Tùy vào từng đối tượng người dùng, bạn có thể sử dụng các chính sách tương ứng phù hợp sau đây

Trường học & các tổ chức từ thiện

OWF chủ trương hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ hệ thống giáo dục quốc gia cũng như khuyến khích các công tác xã hội. Với những phiên bản sử dụng trong các mục đích này, bạn được MIỄN PHÍ bản quyền sử dụng.

Các đối tượng khác

Để giúp các hoạt động phát triển nền tảng được phát triển tích cực, OWF thu một mức phí bản quyền nhỏ.

Chi phí bản quyền:

- 9.9 $ / 01 năm. 
45$5 năm & bạn được miễn phí suốt đời.


Bản quyền được phân phối dưới các hình thức:
  1. Phân phối trực tiếp đến người dùng: bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được cấp bản quyền sử dụng.
  2. Phân phối thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ: chúng tôi hợp tác với một số đơn vị để cung cấp bản quyền sử dụng phần mềm.
Lên đầu trang