Chính sách bản quyền OpenWeb Framework
OpenWeb Framework là nền tảng đa mục tiêu ứng dụng, người sử dụng có thể sử dụng để có ngay một website cho mục tiêu kinh doanh chỉ với vài bước cài đặt đơn giản, các nhà phát triển sử dụng để làm nền tảng kết thừa và phát triển các ứng dụng khác, hoặc các nhà phân phối sử dụng để cung cấp các dịch vụ website đến với cộng đồng.

OWF được phân phối dưới chính sách bản quyền đa dạng. Tại đây cung cấp các thông tin về bản quyền sử dụng hệ thống nền tảng.
Mời bạn chọn các mục sau để xem chi tiết
Lên đầu trang