OpenWeb Framework 4.8.2 - Standard
Bình chọn
Dung lượng 14200 KB Lượt xem 3099 Lượt tải 0 Ngày đăng 14/04/2011
Mô tả
Phiên bản mới nhất nền tảng xây dựng website OWF 4.8.2
Chi tiết
OpenWeb (OW) là một nền tảng quản lý ứng dụng web (WA CMS) và là nền tảng phát triển ứng dụng cho phép nhanh chóng xây dựng và triển khai những ứng dụng nền web với đầy đủ tính năng, tính tương tác cao trên môi trường Microsoft .NET. Với một hệ thống giao diện dễ sử dụng, triển khai, OW cho phép ngay cả những người dùng không có kiến thức kỹ thuật cũng dễ dàng tạo ra một website mới hoặc kế thừa những website có sẵn.

OpenWeb được triển khai để xây dựng những giải pháp nền web trên máy chủ Windows. Hàng trăm trang web, cổng web ứng dụng trong mạng nội bộ, mạng diện rộng và internet đã được triển khai sử dụng OpenWeb.

Phiên bản 4.8.2 với rất nhiều cập nhật mạnh mẽ.

Lên đầu trang