Nền tảng đầu tiên cung cấp giấy chứng nhận bản quyền trực tuyến.

OWF cho phép triển khai nhanh chóng các website, hệ thống trang web thông qua vài bước cài đặt đơn giản và bằng chính sách phân phối bản quyền nhanh chóng, linh động.

Giấy chứng nhận bản quyền trực tuyến

OWF là hệ thống phần mềm nền web đầu tiên triển khai thành công hệ thống chứng thực bản quyền  phần mềm tại Việt Nam. Tất cả các website triển khai bằng OWF được được cấp giấy chứng nhận bản quyền trực tuyến 

Địa chỉ cung cấp: http://lc.owebframework.com/owf.aspx

Bạn có thể xem thông tin tại các mục bên tay trái màn hình để xem chi tiết các chính sách bản quyền sử dụng phần mềm.

Lên đầu trang