Kiến trúc OpenWeb Framework


Ý tưởng nền tảng cho những ứng dụng Web tương tác động.


OpenWeb được phát triển trên nền tảng Microsoft.NET để là một hệ thống quản trị nội dung web (CMS) và là một nền tảng cho phép xây dựng những trang web và ứng dụng web. Những công cụ được xây dựng trong OpenWeb dễ dàng sử dụng cho người quản trị, biên tập, lập trình viên, thiết kế đồ họa để xây dựng, triển khai, quản trị tất cả những tương tác được cung cấp trong hệ thống bao gồm: nội dung, giao diện, bố cục, thành viên, các tính năng (modules)...

OpenWeb cung cấp một nền tảng ứng dụng đáp ứng nhanh, tức thời và dễ sử dụng cho những ứng dụng, website thương mại lẫn không thương mại với giá thành rẻ hơn nhiều lần so với những giải pháp nền tảng đã có sẵn.

OpenWeb cho phép cập nhật phiên bản và giao diện mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hiện có. Từ phiên bản 3.6, OpenWeb đã thực hiện được ý tưởng này bằng khả năng thay đổi giao diện động, cập nhật template linh động một cách dễ dàng.

Tải, cài đặt và sở hữu ngay website.

Sử dụng OpenWeb là công cụ quả trị nội dung web thật đơn giản, nhưng mang lại một hiệu quả và giải quyết hiệu quả nhu cầu kinh doanh bằng một chi phí hợp lý.

Với vài click chuột đơn giản, người dùng có thể có ngay một website nguyên thủy, sau đó người dùng có thể hiệu chỉnh để có một website như ý muốn hoặc sử dụng những mẫu (template) có sẵn, áp dụng những thư viện giao diện vào website của mình. Bên cạnh đó, hệ thóng quản trị nội dung động cho phép người dùng hoàn toàn quản trị được toàn bộ nội dung trang web, một số công cụ chính bao gồm:

  • Quản lý modules hiển thị với công cụ quản trị modules
  • Tạo nội dung động, trang động cho những ứng dụng: tin tức, sản phẩm, sự kiện, FAQs, ... quản trị nội dung hiển thị trên toàn bộ trang web như: nội dung tiêu đề, dưới trang, ở trang liên hệ, trang hướng dẫn ...và các hình ảnh hiển thị.
  • Điều khiển những thành phần hiển thị trên trang, thay đổi vị trí động tất cả những thành phần, đồng thời thay đổi màu sắc, giao diện hiển thị bằng công cụ quản trị giao diện động cũng nhữ quản trị banner quảng cáo, các vị trí xuất hiện hình ảnh, khung hiển thị trang... và cấu hình hỗ trợ công cụ tìm kiếm

Nền tảng quản trị nội dung OpenWeb và nền tảng hệ thống ứng dụng web hướng đến nhiều đối tượng người sử dụng, thương mại và không thương mại cũng như những tiêu chuẩn, đòi hỏi phức tạp trong cách thức người dùng sử dụng để xây dựng trang web, ứng dụng web.

Hệ thống Mở

Là một hệ thống mã đóng, nhưng OpenWeb lại được xây dựng trên bộ Core cung cấp hệ thống APIs giao tiếp mạnh mẽ, có khả năng gắn kèm ứng dụng vào hệ thống không giới hạn phục vụ những yêu cầu riêng nhưng lại thừa kế những nền tảng ưu việt mà OpenWeb cung cấp như: Sorting Data Core, Dynamic Layout, Dynamic Positions Definition, Modules Managenent, CMS Core....


Mời bạn chọn các mục sau để xem chi tiết
Lên đầu trang