Tài liệu kỹ thuật hệ thống OpenWeb Framework (OWF)
OpenWeb Framework (OWF) là một nền tảng quản lý ứng dụng web (WA CMS) và là nền tảng phát triển ứng dụng cho phép nhanh chóng xây dựng và triển khai những ứng dụng nền web với đầy đủ tính năng, tính tương tác cao trên môi trường mạng internet (nội tuyến hay trực tuyến). Với một hệ thống giao diện dễ sử dụng, triển khai, OW cho phép ngay cả những người dùng không có kiến thức kỹ thuật cũng dễ dàng tạo ra một website mới hoặc kế thừa những website có sẵn.

Hơn thế nữa, OWF cho phép người thiết kế có thể tạo ra rất nhiều các loại giao diện khác nhau theo bố cục, màu sắc, cách thức thể hiện. Đồng thời cung cấp khả năng viết thêm tính năng, ứng dụng (module) thêm vào hệ thống.

Thư viện tài liệu kỹ thuật sẽ giúp bạn dễ dàng có thể nắm bắt và làm chủ hệ thống OWF cho công việc.
Mời bạn chọn các mục sau để xem chi tiết
Lên đầu trang