Ý tưởng: ứng dụng trưng bày ý kiến khách hàng
pta     Lượt xem: 4432 Đăng lúc 10/8/2013 9:30:42 PM
Đây là một ứng dụng tiện ích, dùng để hiển thị các phản hồi của khách hàng sử dụng dịch vụ. Tính năng này dùng cho mục đích marketing. (giống như phần ý kiến của site owebframework.com).

Mô tả tính năng

Phần hiển thị: cho phép hiển thị một slide các ý kiến của khách hàng, hiển thị danh sách các ý kiến và phân trang trong trường hợp có nhiều ý kiến. 

Phần quản trị: cho phép quản lý (thêm xóa, sửa, kích hoạt, ẩn...) các ý kiến hiển thị, mỗi ý kiến có các thông tin (người góp ý, hình ảnh người góp ý, nội dung góp ý, thông tin liên lạc...)

Cho phép cài đặt số lượng hiển thị số lượng ý kiến trên slide tại phần hiển thị và số lượng ý kiến trên một trang ý kiến tại danh sách ý kiến.

Đó là ý kiến của tôi.
              

Hiện tại chưa có câu trả lời

Gửi câu trả lời

Bạn chưa đăng nhập. Xin mời đăng nhập
Đăng nhập
 
Tên đăng nhập:
*
 
Mật khẩu:
*
 
 
 Nhớ tài khoản của tôi trên máy này
 
   
   
Lên đầu trang