OpenWeb News - Ứng dụng thông tin tin tức


News Module (ứng dụng tin tức) là ứng dụng cho phép bạn thiết lập kênh truyền thông trên mạng. OpenWeb được tích hợp sẵn hệ thống thông tin và giao diện cho phép bạn hoàn toàn có thể thiết lập bất kỳ một kênh thông tin nào bạn muốn, từ một kênh truyền thông doanh nghiệp, tổ chức, đến một tòa soạn báo điện tử hiện đại.

Một số tính năng chính trong module tin tức bao gồm:

- Thiết lập nhóm tin: thông tin được sắp xếp thành từng nhóm thông tin. OpenWeb cho phép thiết lập đa nhóm thông tin, và đa cấp độ thông tin (cấp cha, cấp con...)

- Quản lý thông tin: OpenWeb cung cấp công cụ cho phép thiết lập hệ thống tin bài nhanh chóng, hiệu quả, sử dụng cơ chế đặt giờ cho phép điều khiển thông tin đăng theo thời gian định trước, cơ chế tự hạ thông tin theo thời gian cho phép thông tin có thể được tự động hạ xuống mà không cần người quản trị phải biên tập.

- Tab & Panel tin: là nhóm những thông tin có cùng tính chất được nhóm lại thành những panel thông tin hiển thị trên trang. Bạn có thể tạo không giới hạn nhóm tin, và cho xuất hiện tại những vị trí trên trang.

- Thống kê thông tin: mỗi tin bài được thống kê số lượng đọc, giúp người quản trị nắm rõ mức độ hiệu quả của công tác truyền thông trên mạng.

- Cơ chế biên tập thông tin theo mô hình tòa soạn báo điện tử: phù hợp với những cơ quan, tổ chức thiết lập hệ thống thông tin lớn, đòi hỏi phải làm việc theo quy trình, có mức độ phân quyền cao.


OpenWeb News là tính năng thế mạnh, đặc trưng của hệ thống OpenWeb. Khả năng mở rộng cao cho phép đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Lên đầu trang