OpenWeb Photos Album - Thư viện hình ảnh


Photo Album Module (tính năng album ảnh) nơi chia sẻ hình ảnh trực tuyến. Bạn có thể đưa các ảnh về cơ quan mình, về các hoạt dộng xã hội, ảnh các phòng ban và các ảnh kỷ niệm khác.

Một số tính năng chính trong module:

           Quản lý thư viện hình: các hình ảnh được chia thành các album giúp bạn dễ dàng quản lý. Oweb cung cấp tính năng quản lý đa album, đa cấp cho phép bạn quảng bá các hình ảnh một cách tối ưu nhất.

           Quản lý hình ảnh: hệ thống cho phép bạn thêm mới, cập nhật hay loại bỏ các ảnh trong từng Album. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tên, nội dung mô tả của hình ảnh tùy ý.


Cấu hình hình ảnh: với oweb, bạn có thể cấu hình số hình ảnh hiển thị trên một dòng, một trang, điều chỉnh kích thước ảnh. Thêm vào đó, bằng việc lựa chọn các kiểu album như “Gallery with white design”, “Gallery with dark design” hay “Controls in the heading” … bạn sẽ tạo cho mình những kiểu hiển thị album ảnh tuyệt vời, đem lại hiểu quả tốt nhất.

Lên đầu trang