OPEN - MỞ RỘNG


Hệ quản trị nội dung và nền tảng ứng dụng OpenWeb là mở, được cung cấp hệ APIs mở tạo nên tính tương thích với những ứng dụng có sẵn một cách đơn giản. Từ phiên bản 2.0, OpenWeb cho phép kế thừa những gì đã triển khai trước đó cũng như tích hợp những tính năng được cung cấp mới bởi OpenWeb Core Team cũng như những đối tác của chuúng tôi.

Là Mở, OpenWeb cung cấp một môi trường cho phép tích hợp những tính năng thêm vào hệ thống mà không cần biên dịch lại. Hiện nay OpenWeb đã có hàng loạt đối tác đăng ký sử dụng, tích hợp, thiết kế trên hệ thống nền tảng OpenWeb để cung cấp cho khách hàng hàng loạt tính năng mới và giao diện phù hợp với hầu hết các đối tượng.

Mở còn có nghĩa chúng tôi mở rộng chào đón và tiếp nhận những yêu cầu tích hợp từ phía người dùng.

Lên đầu trang