Tính năng liên hệ


Contact Module ( tính năng liên hệ) là tính năng cho phép bạn đưa thông tin liên hệ của công ty, tổ chức, cá nhân mình lên web để khách hàng, người xem có thể liên hệ trực tuyến hoặc trực tiếp tới bạn

Một số tính năng trong module liên hệ

Thiết lập nhóm liên hệ: Bạn có thể thiết lập các nhóm chủ đề như: phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, tư vấn giải đáp… giúp khách hàng gửi thông tin liên hệ trực tuyến dễ dàng, đúng địa chỉ. Không hạn chế số lượng nhóm, chủ đề.

Quản lý liên hệ: Oweb cung cấp đầy đủ công cụ cho phép bạn có thể quản lý nhóm liên hệ, quản lý nội dung phản hồi của khách hàng tới từng nhóm, cập nhật xem ý kiến của khách hàng đã được  kiểm duyệt hay chưa và trả lời


Ngoài ra, tại trang liên hệ, bạn có thể thiết lập thông tin về cơ quan để người dùng dễ dàng liên hệ với bạn.Lên đầu trang