Những ứng dụng được tích hợp sẵn trong hệ thống OpenWeb Framework


OpenWeb Framework cho phép xây dựng và tích hợp không hạn chế số lượng các ứng dụng. Mặc định, hệ thống được tích hợp sẵn một số ứng dụng để cho phép sau khi cài đặt, bạn sẽ có ngay một trang web để có thể sử dụng mà không cần thiết phải lập trình thêm.

Để xem thông tin chi tiết những ứng dụng, vui lòng nhấn vào những liên kết bên dưới đây.

Mời bạn chọn các mục sau để xem chi tiết
Lên đầu trang